Název

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Sídlo

696 41 Vlkoš č.p. 95

Svazek obcí je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností vůči třetím osobám.

Svazek obcí je právnickou osobou, jejímž jménem jedná předseda, nebo místopředseda, nebo jiná osoba předsedou, nebo místopředsedou svazku obcí k tomu písemně zmocněná.

Projekt "Milotice - intenzifikace ČOV a kanalizace", realizovaný v letech 2011-2014, byl spolufinancován Jihomoravským krajem a Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR.


Předmětem činnosti svazku obcí je zejména příprava a vybudování kanalizace v jednotlivých obcích, odvedení odpadních vod na ČOV Milotice a rekonstrukce ČOV Milotice.

Cílem svazku obcí je nalezení společných zájmů k postupnému řešení záležitostí v širších souvislostech a v návaznosti potom podpora konkrétní realizace projektů. Tato iniciativa a cíle jsou založeny na dobrovolnosti a neomezují žádným způsobem vlastní aktivity účastněných směřující mimo oblast svazku obcí.

 • Obec Kelčany
  Kelčany č.p. 3
  696 49
 • Obec Milotice
  Milotice č.p. 72
  696 05
 • Obec Skoronice
  Skoronice č.p. 102
  696 41
 • Obec Vacenovice
  Vacenovice č.p. 243
  696 06
 • Obec Vlkoš
  Vlkoš č.p. 95
  696 41