Jihomoravský kraj     Operační program životního prostředí     Státní fond životnícho prostředí    

Projekt "Milotice - intenzifikace ČOV a kanalizace", realizovaný v letech 2011-2014, byl spolufinancován Jihomoravským krajem a Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR.